چسب ماستیک

چسب ماستیک

ماستیک چیست و کجا استفاده می شود سوالات مهمی است که باید در مورد مصالح مورد استفاده در معماری ساختمان پاسخ داده شود. ماستیک که نوعی ماده پرکننده است،به در کنار هم قرار گرفتن مواد مختلف مانند بتن، چوب، فلز و شیشه کمک کرده و به محکم و غیر قابل نفوذ بودن اتصالات کمک می...
وال مش چیست و چه کاربردی دارد؟

وال مش چیست و چه کاربردی دارد؟

والمش شبکه دیواری تقویت کننده سبک وزن است که برای کاربردهای دیوار خشک و همچنین گچ کاری دیوارها و سقف یا دیوارهای میکروسیمانی و تاسیسات مبلمان ایده آل است. وال مش یکی از روش‌های مهار لرزه‌ای دیوار است که در چند سال اخیر مطرح شده و ضوابط آن نیز در آیین نامه و...