مبنای عایق کاری استخر

در این سلسله ویدیوهای آموزشی، صفر تاصد عایق کاری استخر توسط پروفسور میرمحسنی به طور کامل تشریح می شود. عایق کاری استخر از دو جهت حایز اهمیت است: جلوگیری از هدر رفت آب حفظ سازه یک باور غلطی که عموما وجود دارد این است که تصور می شود اگر استخر را مقاوم بسازیم،...