نمونه عایق رطوبتی ایزوپل به روی ایزوگام فرسوده پشت بام

نمونه عایق رطوبتی اجرایی ایزوپل به روی ایزوگام فرسوده در پشت بام در این ویدئو نشان میدهیم که چطور از یک پشت بام عایق‌شده با ایزوگام، با استفاده از عایق رطوبتی ایزوپل، میتوان فضایی کاربردی، بادوام و زیبا ایجاد کرد. توضیحات عایق‌بندی با روش ایزوگام و قیرگونی روش منسوخی...