ده ایراد اصلی ایزوگام یا عایق های پایه قیر

ده ایراد اصلی ایزوگام یا عایق های پایه قیر  از سلسله مباحث آموزشی پروفسور میرمحسنی در این سری ویدیوها عایق کاری سنتی(پایه قیر یا ایزوگام) و مدرن(پلیمری) مقایسه شده و 10 مورد از ایراد های اصلی عایق های سنتی ( پایه قیر یا ایزوگام) عنوان می شود. عایقکاری استخر با روش های...