همه چیز درباره ایزوگام- عایق رطوبتی پایه قیری

قیر ایزوگام ماده ای است سیاه رنگ مرکب از هیدروکربن‌های آلی با ترکیبات پیچیده که از تقطیر نفت خام به دست می‌آید و در دمای محیط، جامد است؛ اما با افزایش دما، به حالت خمیری و پس از آن مایع می‌شود. حدوداً ۹۰ درصد از قیر تولیدی، در حوزه راهسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و...