کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک كه بر پايه رزين اپوكسي بيسفنول Bisphenol Epoxy  و هاردنر پلي آميني تغيير شكل يافته (Hardener Polyamine Modified )می باشد از جمله پوشش های کف ساختمان است که  ضد الکتریسیته ساکن بوده و بار الکتریکی موجود در محیط را گرفته و تخلیه می کند. سطحی...