عایق کاری رطوبتی چیست؟

عایق رطوبتی، لایه ای از مواد ضد آب است که برای جلوگیری از نشت آب به لایه های زیرین یک سطح روی آن، اعمال می شود. برای جلوگیری از نفوذ آب، هم در پی و هم پشت بام، نیاز به عایق بندی است. انتخاب و اجرای عایق کاری مناسب و اصولی، می تواند از نفوذ آب به فونداسیون جلوگیری کرده...