آماده سازی شرایط اجرایی:

  • تامین گرمایش حداقل 20 درجه سانتیگراد به صورت یکنواخت
  • تامین نور کافی
  • مسدود نمودن کلیه ورودی­ها و مجاری
  • تامین کارگاه و انبار دارای قفل برای نگهداری مواد و تجهیزات
  • آماده سازی کف (تسطیح، ساب زنی و…)

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به جزوه آموزشی شرکت مهندسی مبتکران ماندانا پلیمر رجوع گردد.