عایق رطوبتی الاستومر (رنگی و بیرنگ)

عایق بندی اصولی یکی از مهمترین نکات در ساخت و ساز میباشد. عایق های رطوبتی ایزوپل بهترین جایگزین ایزوگام، با تاییدیه فنی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی و استاندارد کارخانه و پروانه بهره برداری و ۵ سال ضمانت تضمینی ارایه می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره کاربری ایزوپل یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید.

Moisture insulation for sanitary facilities and bathrooms (IsoPol WP70) 

Moisture insulation for indoor/outdoor pools and fountains (IsoPol Pool WP20) 

Insulation of roofs and balconies (IsoPol Roof WP10) 

Waterproof paint (frontage and pools walls

Moisture insulation for metal and galvanized surfaces (ISOPol WP40) 

Moisture Insulation for Frontages and Walls (IsoPol WP60) 

Colourless frontage waterproof membrane , dual-component polyurethane, anti-UV WP220