سایر کاربردهای اپوکسی

رزین اپوکسی سنگ

اپوکسی برد و مدار الکتریکی

اپوکسی قالبگیری / ریخته گری

اپوکسی با نرمیت 30 درصد

اپوکسی آنتی استاتیک

اپوکسی آنتی باکتریال

آستر کفپوش اپوکسی

رویه رنگی کفپوش اپوکسی

پرایمر کفپوش اپوکسی

اپوکسی شفاف کفپوش (لاک اپوکسی)