اختراعات

ردیفعنوان اختراعمرجع صدورشماره ثبت اختراعتاریخ
۱گواهی نامه ثبت اختراع « تهیه اپوکسی پایه آبی با کاربرد در پوشش ها »سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۹۲۹۳۰۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۲گواهی نامه ثبت اختراع « ژل و اسپری شستشو و واکس همزمان خودرو بدون نیاز به آب »سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۷۸۸۳۳۱۳۹۱/۱۲/۱۲
۳گواهی نامه ثبت اختراع « سنتز پلی ال های گیاهی جهت تهیه ی انواع پلی اورتان »سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۸۶۲۷۳۱۳۹۴/۰۵/۰۳
۴گواهی نامه ثبت اختراع  کوارتز کریستال نانو بالانس (QCN)سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۱۳۸۶/۰۴/۰۲
۵گواهی نامه ثبت اختراع « ترکیب ۲ متوکسی آنیلین و ۵ سولفونیک اسید جهت سنتز پلیمرهای محلول در آب»سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۴۱۰۶۷۱۳۸۶/۰۴/۰۲
۶گواهی نامه ثبت اختراع « ساخت آسفالت های ترکیبی با استفاده از پلیمرهای گرمانرم نظیر  PP، EPDM با خواص اصلاح شده در مقابل عریان شدگی و شیارشدگی»سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۷۸۹۷۵۱۳۹۱/۱۲/۲۲
۷گواهی نامه ثبت اختراع « تهیه صنعتی روکش های شفاف UV پخت بر پایه اپوکسی دی آکریلات »سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۵۳۷۶۳۱۳۸۷/۰۷/۲۷
۸گواهی نامه ثبت اختراع « تهیه کاتالیستی هاردنر پایه آمینی جهت پخت رزین های اپوکسی »سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۶۰۳۰۴۱۳۸۸/۰۵/۱۱
۹گواهی نامه ثبت اختراع « بهینه سازی شرایط تهیه رزین پلی استر غیراشباع نوع اورتو »سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۷۴۹۷۶۱۳۹۱/۰۲/۱۹
۱۰گواهی نامه ثبت اختراع « تهیه چسب های دو جزئی بر پایه اپوکسی با استفاده از کاتالیست معدنی »سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۸۱۵۳۲۱۳۹۲/۱۰/۰۴
۱۱گواهی نامه ثبت اختراع « تولید کفپوش یکپارچه پلیمری طرح اکلیل »سازمان ثبت اسناد و املاک کشور۷۵۲۶۵۱۳۹۱/۰۳/۰۹