آب بندی مبتنی بر فشار مثبت/منفی چیست؟

از جمله نکات حائز اهمیت در هنگام آب بندی، توجه به آب بندی “فشار مثبت” یا “فشار منفی” است.

توضیحات

آب بندی مبتنی بر فشار مثبت/ منفی چیست؟

از جمله نکات حائز اهمیت در هنگام آب بندی، توجه به آب بندی “فشار مثبت” یا “فشار منفی” است. رویکردهای متفاوتی برای آب بندی رطوبتی وجود دارد. روشهای ساخت و ساز  تا حدی به مشخص کردن انواع سیستمهای عایق بندی (فشار مثبت یا منفی) کمک می کند و  استراتژی کلی آب بندی رطوبتی را تعیین کند.

آب بندی سازه ای به ۳ دسته تقسیم می شود:

۱- حفاظت از نشت آب به خارج از سازه
۲- حفاظت از تخلیه و نشت آب به داخل سازه
۳ – حفاظت سرتاسری ویکپارچه سازه

در صورت مشاهده ی هر یک از حالات مختلف نشتی آب، حالات عایق بندی زیر پیشنهاد میشود.
فشار مثبت
فشار منفی
عایق‌بندی یکپارچه

آب بندی فشار مثبت چیست؟

چنانچه فشار آب از درون محفظه‌ای به سمت بیرون آن باشد، فشار آب مثبت میگویند. این نوع عایقبندی یک سیستم عایق بندی خارجی  و رویی است. یک سیستم عایق بندی مثبت با طراحی مناسب می تواند از ساختار و فضای داخلی در برابر اثرات رطوبت و آب تحت فشار محافظت کند. در نظر گرفتن این فشار برای عایق بندی سطوح خارجی چون آب بندی سرویس های بهداشتی، آب بندی بالکن و آب بندی استخر حائز اهمیت است.

فشار آب بر دیواره ی استخر

آب بندی فشار منفی چیست؟

چنانچه  فشار آب از بیرون محفظه به درون آن اعمال شود، فشار آب منفی تعریف میشود. عایق بندی منفی روی سطوح داخلی و زیرین سازه اعمال می شود. فشار آب از سطح زیر بتن (به دلیل وجود آب های زیرزمینی و لوله های آب در حال نشت آب)، فشار منفی آب در نظر گرفته می شود. یک سیستم فشار منفی برای آب بندی چاله ی آسانسور، پارکینگ ها، و دیواره های انبارهای زیر زمینی حائز اهمیت است.

چاله ی آسانسور و نحوه ی عایق بندی

 

موارد ضروری آب بندی:

بررسی های کامل مکان جغرافیایی برای انتخاب نوع عایق، ضروری است. بررسی نتایج بر انتخاب سیستم عایق بندی، از نوع در نظر گرفتن فشار مثبت با منفی، تأثیرگذار خواهد بود.

سیستم طراحی شده ممکن است در زمان ساخت و ساز با بررسی های محیطی قابل قبول باشد، اما این سیستم ممکن است برای تغییرات محیطی در آینده مناسب نباشد پس در نظر گرفتن کل شرایط و تغییرات اقلیمی مکان در فصول مختلف، ضروری است.
تصمیم برای استفاده از عایق بندی فشار مثبت یا منفی می تواند پس از تحقیق و بررسی در مواردی چون تغییرات در سطوح آب، تغییرات فشار هیدرواستاتیک، تغییرات حرارتی، حرکت پویا، فرونشست، خاکهای رسی، تغییرات در محیط، فشار، تغییرات در زهکشی زمین و ثبات ساختاری گرفته شود.

نتیجه گیری:

هر قسمت ساختمان را بایستی با توجه به کارکرد و جایگاهی که در ساختمان قرار گرفته‌اند، آب بندی کنید. لازم به ذکر است در برخی موارد، اجرای هر دو نوع عایق بندی مثبت و منفی ضروری است تا سیستم عایق بندی یکدست و یکپارچه حاصل گردد.

بیشتر بخوانیم : مشکلات آب بندی و عایق کاری استخر ها و راه کار مقابله با آن