شرکت مهندسی مبتکران مانداناپلیمر دارای شش رده محصول دانش بنیان می باشد:
عایق های رطوبتی پلیمری(ایزوپل)
کفپوش های پلیمری یکپارچه اپوکسی و پلی یورتان
فرش رزین(کمپوزیت پلیمری)
شوینده های بدون آب
بتونه و بتن های پلیمری
انواع چسب های پلیمری