 سومین دوره ی تخصصی آموزش اجرای انواع کفپوش اپوکسی، عایق پلیمری و کمپوزیت پلیمری در تاریخ 95/7/29 در تهران با تدریس پروفسور میرمحسنی با موفقیت چشمگیری برگزارگردید.
 برگزاری دوره های تخصصی آموزش اجرای انواع کفپوش اپوکسی، عایق پلیمری و کمپوزیت پلیمری توسط شرکت مانداناپلیمر. علاقه مندان برای شرکت در این دوره ها می توانند با شماره ی 09364084035تماس حاصل فرمایند.
 کسب استاندارد عایق رطوبتی پلیمری (برندایزوپل) برمبنای استانداردBSEN 14891 برای اولین بار درکشورتوسط شرکت مانداناپلیمر
 حضور پرقدرت شرکت ماندانا پلیمربا محصول عایق رطوبتی ایزوپل و شوینده های بدون آب در چهارمین نمایشگاه بین المللی فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی درتاریخ 20الی 23 آبان در تبریز
 تولید کفپوش اپوکسی خود ترمیم شونده برای اولین بار در ایران توسط تیم تحقیقاتی شرکت مانداناپلیمر