تخفیف ویژه ی ثبت نام  در دوره  آموزش اجرای کفپوش…به مناسبت عیدقربان

💠🌺💠شرکت مانداناپلیمردر بین شرکت های برگزارکننده دوره های آموزشی کفپوش اپوکسی…،تنها شرکت دارای مجوزهای قانونی تولیدو استانداردمحصول  می باشد.

✳️امتیازات شرکت کنندگان دوره:

🔸تخفیف ویژه خرید ابزار اجرای کار

🔸پشتیبانی متریال (بصورت مستقیم از تولید به مصرف کننده)

🔸 همراهی و ارائه ی مشاوره های تخصصی در کلیه پروژه ها

🔸 اختصاص ساعت ویژه جهت پاسخ گویی به مشکلات اجرایی دوستان

🔸 بعداز پایان دوره آموزشی،باعلاقه مندان واجد شرایط درزمینه اجرای انواع کفپوش پلیمری وعایق رطوبتی(به عنوان مجریان شرکت ماندانا پلیمر)،عقد قراردادهمکاری و نمایندگی انجام خواهد گرفت.

🔸اعطای مدرک معتبر دو زبانه مجتمع فنی تهران

🔸اعطای مدارک بین المللی HFFA ایتالیا و City & Guilds انگلستان در صورت درخواست دانش پذیر

🔸اولین خرید متریال انجام شده دردوهفته ی اول بعداز دوره  با تخفیف ۱۰% قیمت پایه

 

✳️🌺✳️آموزش تحت نظارت پروفسورمیرمحسنی(فوق دکتری علوم پلیمر از دانشگاه ولونگوگ استرالیا) تخصصی ترین تولید کننده کفپوش های پلیمری و عایق های رطوبتی شمال غرب کشور،انجام خواهد گرفت.