photo_2016-12-04_12-03-56

💠💠مشکلات استفاده از کف پوش های رولی پی وی سی :

 

⚜به علت وجود درز ،محل تجمع قارچ و کپک می باشند.

⚜به علت ماهیت پلیمری ضعیف،

درمقابل تردد و فشار مقاومت کمتری دارند.

⚜در اثر تابش اشعه ی خورشیدو گرم شدن این کفپوش ها،HClآزاد می شود.

⚜به دلیل آزاد شدن  برخی مواد مضر افزودنی از این نوع کفپوش ها در محیط های سربسته،منجربه آلودگی محیط می شوند.

⚜براثر حرارت دچار تغییر شکل می شوند .

⚜به علت اینکه با چسب به کف چسبانده میشوند در دراز مدت دچار تاول زدگی شده و از کف کنده می شوند .

⚜تحت تاثیر شوینده های شیمیایی دچار تغیر ماهیت می شوند.

⚜خاصیت انتی باکتریال ندارند .

 

سخنرانی پروفسور میرمحسنی در گروه تلگرامی عایق های پلیمری – اپوکسی و پلی یورتان در باب تفاوت کفپوش های اپوکسی و کفپوش های رولی: