مقایسه ویژگی های عایق رطوبتی ایزوپل با سایر عایق ها

ردیف

ویژگی

عایق رطوبتی ایزوپل

ایزوگام

قیرگونی

1

یکپارچگی

بدون درز

با درز

بدون درز

2

ظاهر

زیبا

نامطلوب

نامطلوب

3

چسبندگی به سطوح

عالی

متوسط

متوسط

4

بازتابش  نور خورشید

دارد

ندارد

ندارد

5

صرفه جویی در انرژی

دارد

ندارد

ندارد

6

اجرای آسان

عالی

ضعیف

ضعیف

7

کیفیت ودوام

عالی

ضعیف

ضعیف

8

امکان تردد

خوب

ضعیف

ضعیف

9

وزن (سبکی)

عالی

متوسط

ضعیف

10

مقاومت مکانیکی

خوب

ضعیف

ضعیف

11

قیمت

متوسط

متوسط

متوسط

12

قابلیت اجرا برروی مخازن و لوله های آب

دارد

ندارد

ندارد

13

رنگ

مختلف

سیاه

سیاه

14

ضخامت

حداکثر تا 1 mm

 4mm

 2mm

15

عدم نشت رطوبت

عالی

متوسط

متوسط

16

سازگاربا محیط زیست، غیر سمی ، غیر آتش زا

عالی

ضعیف

ضعیف

17

بو

ندارد

دارد

دارد

18

انعطاف پذیری

عالی

متوسط

متوسط

19

قابلیت شستشو

عالی

متوسط

متوسط

20

قابلیت ترمیم پذیری

عالی

متوسط

متوسط

21

گارانتی

دارد

دارد

ندارد