1- مشکلات استفاده از ایزوگام برای عایق کاری استخر

2- انواع روش های عایقکاری رطوبتی در ساخت و ساز

3- انتخاب عایق های رطوبتی روز دنیا یا عایق های سنتی( ایزوگام یا قیرگونی)

4- جدیدترین روش موثر عایقکاری انواع سطوح شیبدار, عمودی و افقی

5- عایقکاری و ایزولاسیون دیواره استخر و ساختمان دارای مشکل فشارمنفی و مثبت آب

 

ایزولاسیون و عایقکاری دیواره های دارای فشارمنفی و فشار مثبت