فیلم ها

دانلود فیلم وزن کردن فرش رزین

دانلود فیلم مخلوط نمودن فرش رزین

دانلود فیلم اجرا فرش رزین

دانلود فیلم غلتک برای صاف نمودن

بخش اول             بخش دوم

کاتالوگ

%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c

کالیته رنگ