فرش رزین ویژه پله و پل های هوایی

 

نیاز به استفاده از روکش های مقاوم در برابر سر خوردن و در عین حال مقاوم  به خراش سایش و ضربه از نیازهای ضروری شهرداری، به منظور پوشش پله های هوایی و عابر پیاده می باشد.

                                                                                                                  

 در پله های عابر پیاده وجود پله های سنگی یا فلزی باعث سر خوردن شدید و آسیب جدی به تردد کنندگان می گردد.

 

در تکنولوژی به کار رفته از فرمولاسیون انحصاری و کمپوزیتی بسیار مقاوم از اپوکسی و نیز با بهره برداری از کاتالیزور اختراع شده (توسط شرکت مانداناپلیمر) استفاده شده است تا محصولی بسیار مقاوم در مقابل  سرخوردن به دست آمده و از لیز بودن سطح جلوگیری می کند.

بازارهدف:

شهرداری ها به منظور استفاده:

پل های عابر پیاده

روی پل های فلزی

پله های استادیوم ورزشی

برج سازها و انبوه سازها به منظور استفاده:

پله های ورودی پاساژها

پله های اضطراری برج ها و منازل مسکونی

بیمارستان ها به منظور استفاده:

پله های ورودی بیمارستان ها