عایق کاری سطوح فلزی و گالوانیزه

(قبل از اقدام به هرنوع عایقکاری بصورت کاملارایگان بامشاورین ما تماس بگیرید )

شماره تماس جهت مشاوره رایگان :09395255904

 

کثرت آسیب های ناشی از خوردگی فلزات در سال های اخیر باعث شده است که توجهات زیادی به عایق کاری سطوح گالوانیزه و فلزی معطوف گردد. برای ضدآب نمودن سطوح می توان از پوشش های پلیمری رطوبتی استفاده نمود. پیشنهاد ما برای عایق کاری موثر،  استفاده از پوشش محافظ پرایمر300 و نهایتا  ضدآب نمودن سطوح با عایق رطوبتی ایزوپل می باشد.

 

با استفاده از عایق رطوبتی ایزوپل  سطوح فلزی خود را از برای همیشه از مشکلات ناشی از خوردگی محافظت کنید.

 

 

کیفیت از ما٬انتخاب باشما

برای همیشه مشکل نشتی رابانازلترین قیمت٬ ریشه کن کنید.