شرکت مانداناپلیمردر بین شرکت های برگزارکننده دوره های آموزشی کفپوش اپوکسی…،تنها شرکت دارای مجوزهای قانونی تولیدو استانداردمحصول  می باشد.

مانداناپلیمر تنها شرکت دارنده کد مصوب برگزاری دوره کفپوش از سازمان فنی حرفه ای

کد مصوب دوره:1-001-29-7122

مشاوره رایگان:

09364084035

09395255904

09124937897

02188689798

  • دوره ی اول  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در سازمان فنی حرفه ای استان آذربایجان شرقی (شهریور94)
  • دوره ی دوم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در سازمان فنی حرفه ای  استان آذربایجان شرقی ( 16 و 17 مرداد95) تصاویرمربوط به برگزاری دوره دوم
  • دوره سوم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در تهران ( 29مهر95)
  • تصاویرمربوط به برگزاری دوره سوم
  • دوره چهارم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی  ( 4 آذر 95)
  • تصاویرمربوط به برگزاری دوره چهارم

      دوره پنجم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی(اسفند95 )

      دوره ششم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی  و کفپوش های متحرک (اردیبهشت 95)

      تصاویر مربوط به برگزاری دوره ششم

      دوره هفتم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی  ( تیرماه 95 در تبریز)

     دوره هشتم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی (9شهریور 96  تهران)

     تصاویر مربوط به برگزاری دوره هشتم

      دوره نهم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی ( 20مهر 96  تهران)

     تصاویر مربوط به برگزاری دوره نهم

    دوره دهم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی ( 2آذر 96  تهران)

     تصاویر مربوط به برگزاری دوره دهم

   دوره یازدهم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی ( 14دی ماه 96  تهران)

    تصاویر مربوط به برگزاری دوره یازدهم

دوره  دوازدهم-سیزدهم-چهردهم آموزشی نصب واجرای کفپوش اپوکسی…..در اسفند96

   دوره پانزدهم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی ( 6اردیبهشت 97)

    تصاویر مربوط به برگزاری دوره پانزدهم

    دوره شانزدهم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی (27اردیبهشت97)

    تصاویرمربوط به برگزاری دوره شانزدهم

دوره هفدهم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی (1تیرماه97)

تصاویر مربوط به برگزاری دوره هفدهم

دوره هجدهم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی (29تیرماه97)

تصاویر مربوط به برگزاری دوره هجدهم

دوره نوزده آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی (مردادماه97)

تصاویر مربوط به برگزاری دوره نوزدهم

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با برگزاری دوره های آموزشی لطفا با شماره 09364084035 تماس بگیرید.