شرکت مانداناپلیمردر بین شرکت های برگزارکننده دوره های آموزشی کفپوش اپوکسی…،تنها شرکت دارای مجوزهای قانونی تولیدو استانداردمحصول  می باشد.

مانداناپلیمر تنها شرکت دارنده کد مصوب برگزاری دوره کفپوش از سازمان فنی حرفه ای

کد مصوب دوره:1-001-29-7122

مشاوره رایگان:

09364084035

09395255904

09124937897

02188689798

 

  • دوره ی اول  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در سازمان فنی حرفه ای استان آذربایجان شرقی (شهریور94)
  • دوره ی دوم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در سازمان فنی حرفه ای  استان آذربایجان شرقی ( 16 و 17 مرداد95 )تصاویرمربوط به برگزاری دوره دوم
  • دوره سوم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در تهران ( 29مهر95)تصاویرمربوط به برگزاری دوره سوم
  • دوره چهارم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی  در تاریخ 4 آذر 95تصاویرمربوط به برگزاری دوره چهارم

دوره پنجم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی  در اسفند 95

دوره ششم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی  و کفپوش های متحرک در تاریخ 15اردیبهشت 95 در تبریز

تصاویر مربوط به برگزاری دوره ششم

دوره هفتم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی  در تاریخ تیرماه 95 در تبریز

دوره هشتم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در تاریخ 9شهریور 96 در مجتمع فنی تهران

تصاویر مربوط به برگزاری دوره هشتم

دوره نهم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در تاریخ 20مهر 96 در مجتمع فنی تهران

تصاویر مربوط به برگزاری دوره نهم

دوره دهم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در تاریخ 2آذر 96 در مجتمع فنی تهران(شعبه مرکزی)

تصاویر مربوط به برگزاری دوره دهم

دوره یازدهم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در تاریخ 14دی ماه 96 در مجتمع فنی تهران(شعبه مرکزی)

تصاویر مربوط به برگزاری دوره یازدهم

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با برگزاری دوره های آموزشی لطفا با شماره 09364084035 تماس بگیرید.