شرکت مانداناپلیمردر بین شرکت های برگزارکننده دوره های آموزشی،تنها شرکت دارای مجوزهای قانونی تولیدو استانداردمحصول می باشد.

  • دوره ی اول  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در سازمان فنی حرفه ای استان آذربایجان شرقی (شهریور94)

  • دوره ی دوم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در سازمان فنی حرفه ای  استان آذربایجان شرقی ( 16 و 17 مرداد95 )

    تصاویرمربوط به برگزاری دوره دوم

  • دوره سوم آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی در تهران ( 29مهر95)

    تصاویرمربوط به برگزاری دوره سوم

  • دوره چهارم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی  در تاریخ 4 آذر 95

    تصاویرمربوط به برگزاری دوره چهارم

دوره پنجم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی  در اسفند 95

دوره ششم  آموزشی نصب و اجرای انواع کفپوش اپوکسی- کمپوزیت پلیمری و عایق رطوبتی  و کفپوش های متحرک در تاریخ 15اردیبهشت 95 در تبریز

تصاویر مربوط به برگزاری دوره ششم

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با برگزاری دوره های آموزشی لطفا با شماره 09364084035 تماس بگیرید.