لطفا فرم درخواست نمایندگی را تکمیل نموده و به ایمیل شرکت (info@mandanapolymer.com ) یا  به شماره

فکس :۶۳ ۸۹ ۳۳۲۹ ۰۴۱ ارسال نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتردر موردشرایط  اعطای نمایندگی با شماره 09364084035 تماس بگیرید.

 

 

فرم درخواست نمایندگی